Koning Willem-Alexander spreekt waardering uit voor festivals in Nederland

Geachte lezer,

Koning Willem-Alexander heeft in een gesprek met verschillende festivalorganisaties op maandag 18 mei zijn waardering uitgesproken voor de festivals in Nederland. Online sprak hij met directeuren van De Parade, Oerol, Wonderfeel, Holland Festival en de directeur van MOJO Concerts (organisator van vele festivals en concerten) over de moeilijke situatie die voor de festivals is ontstaan vanwege de coronacrisis.

De koning stak ons een hart onder de riem en deelde dat hij zich realiseert hoe belangrijk en verbindend festivals voor mensen zijn. Ook ervaart de koning het als positief dat festivals nieuwe vormen onderzoeken, die in de toekomst ook bruikbaar zijn. Ook benadrukte hij het economische en sociaal-maatschappelijke belang van kunst. Als we het ergens over eens zijn, is dat de huidige culturele woestijn niet het nieuwe normaal mag worden.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals (een informeel samenwerkingsverband van meer dan 50 landelijke festivals) is erg blij dat de koning het initiatief heeft genomen om onze zwaar getroffen sector een hart onder de riem te steken. De sector wil volle kracht vooruit, maar dat is begrijpelijkerwijs heel ingewikkeld of in enkele gevallen onmogelijk in een 1,5 meter samenleving. De minister gaf aan dat grote festivals pas weer konden plaatsvinden als het vaccin er is.

Wij hopen dat ook deze koninklijke belangstelling voor festivals bijdraagt aan de totstandkoming van een ambitieus landelijk reddingsplan voor de festivals zolang deze crisis voortduurt. Het belang van wat er in de afgelopen decennia door de festivals overal in het land is opgebouwd, is te groot om deze sector te laten verdampen.

Met vriendelijke groet, namens meer dan 50 podiumkunstenfestivals
van Groningen tot Maastricht, van Rotterdam tot Deventer.

Mark Hospers – coördinator
De Verenigde Podiumkunstenfestivals
podiumkunstenfestivals@gmail.com

De brief in PDF formaat is hier te bekijken.

Reactie Verenigde Podiumkunstenfestivals op plannen cultuurbeleid vanaf ’21

Vandaag stuurden we een brief naar de leden van de Tweede Kamer als reactie op de plannen voor het cultuurbeleid vanaf 2021. Hoewel de podiumkunstenfestivals van de Raad voor Cultuur en van de Minister lof en waardering krijgen als vernieuwers van kunstensector en publiek, is er van een broodnodige investering per 2021 geen sprake. Voor de komende jaren zijn echter wel additionele investeringen van 3 tot 7 miljoen per jaar nodig om deze podiumkunstenfestivals als belangrijke (relatieve) nieuwkomers een serieuze plek in de infrastructuur te geven en om het voortbestaan van velen veilig te stellen overal in het land. Investeren in festivals = investeren in de regio. Daarnaast steunen wij een sectorbrede oproep voor een reparatie voor het Fonds Podiumkunsten.

Lees de brief hier.

Reactie Verenigde Podiumkunstenfestivals op advies Raad voor Cultuur

Met grote belangstelling hebben wij als Verenigde Podiumkunstenfestivals het advies van de Raad voor Cultuur gelezen. In de brief die hieronder te vinden is geven wij kort een reactie op het advies op basis van drie uitgangspunten uit de brief die wij in januari 2019 aan de Raad voor Cultuur richtten (deze brief is in zijn geheel als bijlage toegevoegd). Deze punten gaan over het landelijke belang van de festivals, de wens voor maatwerk en de hoogte van het beschikbare budget.

Hier is de gehele brief te lezen.

 

De Verenigde Podiumkunstenfestivals presenteren nieuw pamflet ‘Festivals, geen ontkomen meer aan’.

“Plaats innovatieve festivalwerking in het hart van je beleid, waar het anno 2018 thuishoort”

Vandaag presenteren De Verenigde Podiumkunstenfestivals, meer dan 40 landelijke festivals uit alle regio’s, de recente geschiedenis, het hier en nu én de toekomst van het fenomeen ‘festival’ in een nieuw pamflet ‘Festivals, geen ontkomen meer aan’.

Hiermee proberen ze aandacht te vragen voor het feit dat juist nu een positieve kijk op de festivals en festivalisering een belangrijke sleutel is in het denken over de hedendaagse hybride kunstensector. De (podiumkunsten)festivals zijn – als meesters van de ontschotting en het interdisciplinair werken – in werkelijkheid een stuk belangrijker dan nu in het verouderde cultuurbeleid is verankerd.

In het pamflet geven De Verenigde Podiumkunstenfestivals diverse aanbevelingen voor een hernieuwd cultuurbeleid en wordt daarnaast een agenda gepresenteerd voor de komende jaren.

Het pamflet wordt vandaag (dinsdag 5 juni) aangeboden aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en aan de Raad voor Cultuur. De podiumkunstenfestivals denken dat het pamflet een belangrijke aanvulling is op de landelijke discussie over de toekomst van het culturele bestel die nu in volle hevigheid wordt gevoerd. Daarnaast kan het pamflet – gezien de grote spreiding van de podiumkunstenfestivals over het hele land – onderdeel zijn van het startgesprek tussen de minister en de verschillende culturele regio’s op 14 juni en van de gesprekken die daarop volgen.

Algemene conclusie en aanbeveling pamflet:

Plaats innovatieve festivalwerking in het hart van je beleid, waar het anno 2018 thuishoort en geef de podiumkunstenfestivals de (financiële) ruimte om zich te kunnen blijven ontwikkelen en om nog succesvoller te zijn. Benadruk hun belang overal in het land, en begin van daaruit te denken over de culturele sector vanaf 2021. Want die festivals, daar is geen ontkomen meer aan.

Hier vind je het volledige pamflet.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals starten met ‘Geef een Toegift’

De Verenigde Podiumkunstenfestivals, het samenwerkingsverband van meer dan 40 landelijke festivals, start dit jaar met het project ‘Geef een Toegift’. Door het hele land wordt publiek opgeroepen een entreekaartje te kopen voor iemand met minder financiële middelen.

‘Geef een Toegift’ komt voort uit de ambitie een nieuwe stap te zetten in het toegankelijk maken van de podiumkunsten, en een breed en nieuw publiek te bereiken. De festivals zetten in op inclusiviteit en diversiteit en onderstrepen hiermee hun verbindende kracht. Naar analogie van de ‘uitgestelde koffie’ (een project waarbij in koffiezaken bij het afrekenen van een kop koffie voor een tweede kop betaald kon worden, die later door iemand met minder financiële middelen gedronken kon worden) komen de festivals met het ‘uitgestelde kaartje’.

Hoe het werkt
Bij aankoop van een kaartje wordt de bezoeker gevraagd of hij/zij een extra kaartje wil kopen voor iemand die graag een concert of een voorstelling zou bezoeken, maar niet de financiële mogelijkheden heeft. De tickets die op deze manier extra worden gekocht komen bij geïnteresseerden terecht via partnerschappen met lokaal gewortelde sociale organisaties. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande netwerken en kunnen de gevers van een Toegift er gerust op zijn dat hun gift goed terecht komt.

Deelnemende festivals
De festivals die dit jaar of volgend jaar met ‘Geef een Toegift’ van start gaan:
Holland Festival, Julidans, De Parade, Dancing on the Edge, Internationaal buitentheaterfestival Deventer op Stelten, Noorderzon Performing Arts Festival Groningen, Eurosonic Noorderslag, Jonge Harten Festival, Internationale Koorbiënnale, Cultura Nova, Explore the North, Welcome to the Village, Musica Sacra, Festival de Nederlandse Dansdagen, Music Meeting, Oranjewoud Festival, Operadagen Rotterdam, Circusstad Festival, Motel Mozaïque, Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch, Karavaan Festival, Amersfoort Jazz Festival, Festival Spoffin, Over het IJ Festival, Grachtenfestival, Cello Biënnale Amsterdam, Amsterdams Kleinkunst Festival, Geelvinck Fortepiano Festival, November Music, Festival Cement, Oerol Terschelling, Reuring Festival, Limburg Festival, Festival Oude Muziek, Le Guess Who?, SPRING Performing Arts Festival, Gaudeamus Muziekweek, Festival Circolo

Website online

Inmiddels zijn er zo’n veertig festivals aangesloten bij De Verenigde Podiumkunstenfestivals en het werd tijd om te laten zien wie dat zijn.

Op deze website vind je daarom alle deelnemers, het verhaal achter ons samenwerkingsverband en blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Heb je trouwens de recente adviezen van de SER en de Raad voor Cultuur al gezien? Daarover vind je hier meer.

Meer ruimte voor cultuur

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat er 10 miljoen per jaar extra beschikbaar wordt gesteld voor cultuur in de periode 2017 – 2020. Een deel van dit bedrag (3,1 miljoen) is bestemd voor de podiumkunstenfestivals waarvan de subsidie-aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten eerder dit jaar positieve beoordelingen kregen, maar vanwege een tekort aan geld niet gehonoreerd konden worden.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals zijn blij met de erkenning van het belang van de podiumkunstenfestivals in Nederland en voor dit broodnodige extra budget. Wij zien dit als een eerste stap naar een nieuw bestel waarin festivals (en andere ‘nieuwe’ vormen van productie en presentatie van kunst en cultuur) op de juiste waarde worden geschat. In de komende jaren praten wij graag verder met de sector, het ministerie en met de fondsen over de rol van de podiumkunstenfestivals in het culturele landschap van Nederland.

De podiumkunstenfestivals onderschrijven daarnaast graag de oproep van onze collega’s dat we er met deze 10 miljoen nog niet zijn. Voor nu is er minimaal 24 miljoen per jaar nodig (een extra 14 miljoen) om de ergste problemen in de culturele sector – die zijn ontstaan na de enorme bezuinigingen (200 miljoen) ingegaan in 2013 – op te lossen.

Lees hier de oproep voor 24 miljoen.