Meedoen?

Inmiddels bestaat het samenwerkingsverband uit meer dan 50 deelnemers. Bekijk hier de lijst met deelnemende festivals. Uiteraard maken wij de groep graag groter. Bekijk hieronder de criteria voor deelname.

Criteria voor deelname
Er zijn heel veel podiumkunstenfestivals in Nederland. Om nog enigszins samen op te kunnen trekken is het nodig enkele basiscriteria voor deelname op te stellen. Uiteraard moeten deze criteria ook weer niet te hard worden. Mocht je als festival niet direct aan de voorwaarden voldoen, maar toch deel willen nemen, neem dan contact met ons op.

  • Een deelnemend festival is een podiumkunstenfestival.
  • Het festival is meerjarig (2 of 4 jaar) gesubsidieerd door het ministerie of door het Fonds Podiumkunsten.
  • Of het festival onderscheidt zich (ook zonder bovenstaande meerjarige subsidie) op artistiek vlak dusdanig van het landelijke aanbod dat deelname niet meer dan logisch is.
  • Het festival onderschrijft de uitgangspunten uit ons pamflet ‘Festivals, geen ontkomen meer aan’.
  • Het festival voert geen individuele lobby strijdig met de uitgangspunten van de Verenigde Podiumkunstenfestivals.

Bij deelname hoort een kleine bijdrage gebaseerd op de omvang van de begroting van het betreffende festival.

Aanmelden? Vul dan even dit formulier in.