Ons verhaal

In maart 2016 is een nieuw informeel samenwerkingsverband van start gegaan onder de naam De Verenigde Podiumkunstenfestivals. Meer dan 50 podiumkunstenfestivals in uiteenlopende genres, verspreid over Nederland – van Maastricht tot Groningen, van Deventer tot Rotterdam – hebben zich inmiddels aangemeld als deelnemer. Doel is onder meer een betere verankering van de rol, positie en betekenis van festivals in de culturele infrastructuur van Nederland. Zowel lokaal als nationaal, zowel financieel als in beeldvorming. Samen versterken we de werking van festivals en vieren we de kracht van podiumkunsten.

Achtergrond
In het voorjaar van 2015 startte een groep festivals een nieuw initiatief, waarbij voor het eerst een poging werd gedaan om zoveel mogelijk podiumkunstenfestivals in alle genres bij elkaar te krijgen. Er werden gezamenlijk pamfletten, vlugschriften en brieven geschreven namens tientallen gesubsidieerde festivals, met als direct resultaat meer aandacht voor de positie van podiumkunstenfestivals en een serieuze stem in de lobby.

Eind november 2015 werd het jaar bekroond met een door de Tweede Kamer geïnitieerde, incidentele verhoging van 2,5 miljoen euro van de festivalgelden in het Fonds Podiumkunsten voor het jaar 2016.

In september 2016 besloot het kabinet om ook voor de huidige cultuurnotaperiode 2017 – 2020 de festivals tegemoet te komen met een jaarlijkse verhoging van het beschikbare festivalgeld van 3,1 miljoen. Tientallen podiumkunstenfestivals kunnen hiermee de komende jaren hun bestaan veilig stellen en hun activiteiten ontwikkelen.

Niet meer aan de zijlijn
Inmiddels zitten De Verenigde Podiumkunstenfestivals op regelmatige basis aan tafel met gesprekspartners als de Raad voor Cultuur, het Ministerie van OC&W, het Fonds Podiumkunsten en met de diverse brancheverenigingen en belangenbehartigers. De podiumkunstenfestivals staan niet meer aan de zijlijn.

Daarnaast ontwikkelen de festivals gezamenlijk een eigen agenda voor de komende jaren, want de positie van de podiumkunstenfestivals is nog steeds uiterst fragiel.

In het kort: de doelen van Verenigde Podiumkunstenfestivals
* Een betere verankering van de rol, positie en betekenis van festivals in de culturele infrastructuur van Nederland. Zowel lokaal als nationaal, zowel financieel als in beeldvorming.
* Daarbij willen de festivals zich vanuit een collectieve insteek en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk verhouden tot het grotere geheel, belangenverenigingen en een breed scala aan (culturele) sectoren.
* Komen tot een gezamenlijke meerjaren-agenda voor festivals. Wat moet over vier jaar bereikt zijn?
* Kennisvergaring en kennisdeling onderling stimuleren en delen van kennis over de festivalsector met de buitenwereld vergemakkelijken. Een bescheiden centrale verzamelplek voor informatie over festivals.
* Bijkomend: elkaar op informele wijze leren kennen.

Leve de Festivals
De leidraad voor De Verenigde Podiumkunstenfestivals wordt gevormd door het festivalmanifest ‘Leve de Festivals’ dat in de loop van 2015 door een aantal festivals werd geschreven. In dit manifest wordt beschreven welke onmisbare rol de podiumkunstenfestivals – mede door de bezuinigingen – zijn gaan spelen in het Nederlandse cultuurlandschap.

De oproep van de festivals: “Erken, benoem én honoreer de diversiteit,
de innovatieve kracht en de kwaliteit van festivals. Beloon festivals die meerdere functies in één organisatie verbinden, een essentiële rol spelen in de culturele infrastructuur en aldus bijdragen aan de ontwikkeling van hun discipline
en van het publieksbereik.”

infographic-verenigde-podiumkunstenfestivals

Infographic gemaakt in 2016 voor de leden van de Tweede Kamer